Hello, and welcome to my Portfolio website. My name is Robin. I design Products, Websites and Graphics.

Want to get in touch? Grab a vCard, or leave me a note.

Nederland ⁃ Rusland Centrum

Het Nederland Rusland Centrum stelt zich ten doel om bedrijfs-, overheids- en culturele contacten in de meest brede zin van het woord tussen Nederland en Rusland te entameren, te stimuleren en te begeleiden.

Het NRCe organiseert ter ondersteuning verschillende activiteiten zoals business classes, seminars, beurzen, handelsmissies. Jaarlijks wordt een andenrapport Rusland bijgewerkt en kunnen er marktonderzoeken op maat uitgevoerd en uitgewerkt worden. Aan diverse instituten en overheidsinstellingen zoals o.a. het Clingendael wordt bijscholing gegeven.

Het NRCe is het initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Gasunie om zo contacten tussen het bedrijfsleven en de overheden van Nederland en Rusland te stimuleren en te begeleiden.

Projects

Screenshot of the final website of the Netherland-Rusland center.